[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]மின்னெழுத்து உருவாக்க பயிற்சி வகுப்பு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sun Sep 14 18:55:54 BST 2008


வணக்கம்,

இரண்டு நாள் மின்னெழுத்து உருவாக்க பயிற்சி வகுப்புகள் நிறைவுற்று பணிகள்
துவக்கப்பட்டன. லாஞ்ச்பேடில் திட்டமும்(1) அணியும்(2) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்க்ஸ்கேப், இமேஜ்மேஜிக், பான்ட்போர்ஜ் போன்ற கருவிகள் பயன்படுத்தி
மின்னெழுத்துக்கள் உருவாக்கும் முறை, தொகுக்கும் வழிகள், வடிவமைப்பு முறைகள்
அறியப்பெற்றோம். இதற்கு முன்னரே கட்டற்ற மலையாள மின்னெழுத்துக்களை (அஞ்சலி)
படைத்துள்ள கெவினும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு தமது அனுபவங்களை பகிர்ந்து
கொண்டார்.

இந்நிகழ்விற்காக ஹிரன் பயன்படுத்திய அளிக்கைதனை
http://hiran.v.googlepages.com/lmb.odp முகவரியிலிருந்து பதிவிறக்கிக்
கொள்ளலாம்.

உபுண்டுவுடன் கிடைக்கப்பெற்று பயன்படுத்தப் படும் கல்யாணி, காதம்பரி போன்ற
மின்னெழுத்துக்கள் முறையான யுனிகோடு மின்னெழுத்துக்கள் இல்லை போன்ற விவரங்கள்
ஆய்கையில் அறிந்துகொண்டோம்.

அழகான மின்னெழுத்துக்களை வடிவமைக்க நல்ல முறையில் ஓவியந் தீட்டுவோரின் உதவி
தேவைப்படுகிறது. விரிவான விடயங்களை விகியில் விரைவில் எழுதத் துவங்குவோம்.
நிகழ்வின் காட்சிப் பதிவுகளுக்கு:
http://amachu.net/kadambam/main.php?g2_itemId=173

(1) https://launchpad.net/~tamilfontsteam
(2) https://launchpad.net/freetamilfonts

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080914/8d8c388d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list