[உபுண்டு தமிழகம்]நினைவிற்கு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon Sep 1 08:28:17 BST 2008


உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின்,

  - இணைய தள முகவரி: http://ubuntu-tam.org
  - தமிழாக்கத்திற்கான மடலாடற் குழு முகவரி:
  http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
  - பயனர்களுக்கான மடலாடற் குழு முகவரி: http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
  - தருக்கங்கள் நிகழும் இடம்: http://thamizh.ubuntuforums.org/
  - கோளரங்கம்: http://www.ubuntu-tam.org/planet
  - இணையரங்க உரையாடற் வழங்கி: irc.freenode.net அரங்கம்: #ubuntu-tam
  - உபுண்டு தமிழ் விகி: http://ubuntu-tam.org/wiki
  - நிதியளிக்க:
http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=நிதியளிப்பு<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81>


நடப்பிலிருக்கும் திட்டங்கள்:

  - உபுண்டு கைப்பிடி
தோழர்கள்<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=Kaipidi_Thozargal>
  - பயனரின் பார்வையில் உபுண்டு <http://ubuntu-tam.org/vaasal/?q=node/36>

பங்களிப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தாங்கள் அனுப்பும் மடல் தமிழிலிருக்க அதிக கவனம் கொடுக்கவும். நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080901/40362c31/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list