[உபுண்டு தமிழகம்]நினைவிற்கு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Oct 1 05:54:15 BST 2008


உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின்,

இணைய தள முகவரி: http://ubuntu-tam.org
தமிழாக்கத்திற்கான மடலாடற் குழு முகவரி:
http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
பயனர்களுக்கான மடலாடற் குழு முகவரி: http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
தருக்கங்கள் நிகழும் இடம்: http://thamizh.ubuntuforums.org/
கோளரங்கம்: http://www.ubuntu-tam.org/planet
இணையரங்க உரையாடற் வழங்கி: irc.freenode.net அரங்கம்: #ubuntu-tam
உபுண்டு தமிழ் விகி: http://ubuntu-tam.org/wiki
நிதியளிக்க: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=நிதியளிப்பு<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81>

நடப்பிலிருக்கும் திட்டங்கள்:

உபுண்டு கைப்பிடி
தோழர்கள்<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D>
பயனரின் பார்வையில்
உபுண்டு<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_-_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81>
அஞ்சல் வழி உபுண்டு திட்டம் & பெறுமதி அஞ்சல்
சேவை<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=Get_Ubuntu_CDs>
தமிழ் மின்னெழுத்துத் திட்டம் <https://launchpad.net/%7Etamilfontsteam>

பங்களிப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

தாங்கள் அனுப்பும் மடல் தமிழிலிருக்க அதிக கவனம் கொடுக்கவும். நன்றி.

--
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081001/cf08f104/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list