[உபுண்டு தமிழகம்]ஐஆர்சி பயனர் கூட்டம் - நவம்பர் 30 - மாலை 4.00 மணிக்கு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sun Nov 30 07:40:23 GMT 2008


2008/11/30 பத்மநாதன் <indianathann at gmail.com>:
> How can i create an account?
>
> Please guide me. Because this meeting is more importent
>

தாங்கள் http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=347312 முகவரியில்
உள்ளது போல் செய்து கூட்டத்தில் இணையலாம். கெய்ம் என்பது பிட்கினாக
மாறிவிட்டது என்பதை நினைவில் கொள்க.

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list