[உபுண்டு தமிழகம்]நினைவிற்கு..

பத்மநாதன் indianathann at gmail.com
Wed Nov 5 05:22:28 GMT 2008


வணக்கம்,
                ஒன்றினைவோம். செம்மைபடுத்துவோம்.

பத்மநாதன்
உதகை

2008/11/4 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

>
>
> 2008/11/4 பத்மநாதன் <indianathann at gmail.com>
>
>> தோழர்களே,
>>
>> பயனாளர் துவக்க கையேட்டை தொடங்கலாமா?
>>
>
> வணக்கம்,
>
> வரும் வாரம் ஈரோடு நிகழ்ச்சிக்காக ஆவணமொன்று தயாரிக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்
> போகிறேன். அதனை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதன் மீது தங்களுக்கிருக்கும் குறை
> நிறைகளை கூறினால் பணி சுலபமாகிவிடும்.
>
> --
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
Knowledge is power
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081105/7882a6ec/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list