[உபுண்டு தமிழகம்]நினைவிற்கு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Nov 4 17:44:13 GMT 2008


2008/11/4 பத்மநாதன் <indianathann at gmail.com>

> தோழர்களே,
>
> பயனாளர் துவக்க கையேட்டை தொடங்கலாமா?
>

வணக்கம்,

வரும் வாரம் ஈரோடு நிகழ்ச்சிக்காக ஆவணமொன்று தயாரிக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்
போகிறேன். அதனை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதன் மீது தங்களுக்கிருக்கும் குறை
நிறைகளை கூறினால் பணி சுலபமாகிவிடும்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081104/981ab222/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list