[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]"பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு"

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Sun Jun 29 08:54:51 BST 2008


இதில் பங்குகொள்ள மிகவும் ஆர்வமாயுள்ளேன்.

எவ்வாறு வேலைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வது?


-மு.மயூரன்

2008 ஜூன் 29 12:41-ல், ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>
எழுதியது:

> வணக்கம்,
>
> ஒரு நூறு நாட்களில் உபுண்டு பற்றிய அறிமுகப் புத்தகம் இயற்றி பதிப்பிக்கலாமா?
>
> (70-90 பக்கம் + உபுண்டு டிவிடி)
>
> பாடங்கள் இயற்ற தன்னார்வலர்கள் தேவை...
>
> "பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு" புத்தகத்தின் தலைப்பு.
>
> பங்களிக்க விருப்பமுள்ளோர் தெரிவித்தால் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய
> நடவடிக்கைகள் பற்றி ஆராயலாம்.
>
> --
> ஆமாச்சு
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080629/1eb1111e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list