[உபுண்டு தமிழகம்][à(R)‰à(R)ªà¯ à(R)£à¯ à(R)Ÿà¯ à(R)¤à(R)(R)à(R)¿à(R)´à(R)•à(R)(R)௠]à(R)¤à(R)žà¯ à(R)šà¯ˆà(R)ªà¯ à(R)ªà(R)•à¯ à(R)¤à(R)¿ à(R)µà(R)¾à(R)´à¯ à(R)‰à(R)±à¯ à(R)ªà¯ à(R)ªà(R)¿à(R)(c)à(R)°à¯ à(R)•à(R)³à¯

தங்கமணி அருண் thangam.arunx at gmail.com
Wed Jun 11 09:34:58 BST 2008


தற்போது ஸ்ரீ ராமதாஸ் தஞ்சாவூரில் இருப்பதால், அவர் இந்த அழைப்பை
விடுத்துள்ளார்.

2008/6/11 <sjd at bhelpssr.co.in>:

> Dear Sri Ramadoss,
> I have been transferred to Neyveli Thermal Station-II expansion and joined
> at Neyveli on 09.06.08.
> I tried to contact you over cell and apparently it is non-existent.
> Could you pl furnish your cell.no.
> BTW, what is the call for Thanjavur people may i know?
>
> regards
> (s.jagbar deen)
>
>
>
>
>
>
>
> On Sun, June 8, 2008 6:36 pm, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri
> Ramadoss M wrote:
> > வணக்கம்
> >
> > தஞ்சைப் பகுதி வாழ்
> > அங்கத்தினர்கள் இருப்பின்
> > எம்மைத் தனிப்பட்டு
> > தொடர்பு கொள்ளவும்.
> >
> > --
> > ஆமாச்சு --
> > Ubuntu-tam mailing list
> > Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
> >
>
>
>
> This Mail has been sent from BHEL PSSR Mail Server . This message
> (including any attachments) is intended only for
> the use of the individual or entity to which it is addressed and
> may contain information that is non-public, proprietary,
> privileged, confidential, and exempt from disclosure under
> applicable law or may constitute as attorney work product.
> If you are not the intended recipient, you are hereby notified
> that any use, dissemination, distribution, or copying of this
> communication is strictly prohibited. If you have received this
> communication in error, delete this message
> immediately .
>
> Thank you.
> BHEL PSSR
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>-- 
அன்புடன்
அருண்

"நுட்பம் நம்மொழியில் தழைக்கச் செய்வோம்"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080611/7eb1016e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list