[உபுண்டு தமிழகம்]பணியறிக்கை...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat Jul 5 11:15:26 BST 2008


வணக்கம்

கடந்த ஜூன்  மாதத்திற்கான பணியறிக்கை
https://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/Monthly_Reports பக்கத்தில் கிடைக்கப்
பெறுகிறது.

தாங்களும் உபுண்டு சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தால் பக்கத்தை தொகுத்து
மேம்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080705/4274d485/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list