[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு மொபைல் வடிவம்..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Thu Jul 3 13:35:01 BST 2008


இதைப் பார்த்திருப்பீங்கதானே!

http://www.ubuntu.com/products/mobile

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080703/54f587a3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list