[உபுண்டு தமிழகம்]ஒரு நாள் குனு/ லினக்ஸ் அறிமுக வகுப்பு - முன்பதிவின் அடிப்படையில்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Mon Feb 25 10:42:41 GMT 2008


இரண்டு நாட்களிலுமாக பதினெட்டு பேர் கலந்துகொண்டனர். இந்நிகழ்வுக்காக தயார்
செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை
http://ubuntu-tam.org/avanam/nigazhchi/2008/feb/முகவரியிலிருந்து
பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.

மாதந்தோறும் கடைசி ஞாயிற்றுக் கிழமை இத்தகைய நிகழ்ச்சியை நடத்த யோசனையுள்ளது.


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080225/aa7418f2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list