[உபுண்டு தமிழகம்]நினைவிற்கு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Mon Feb 4 13:35:15 GMT 2008


உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின்,

   - இணைய தள முகவரி: http://ubuntu-tam.org
   - தமிழாக்கத்திற்கான மடலாடற் குழு முகவரி:
   http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
   - பயனர்களுக்கான மடலாடற் குழு முகவரி:
   http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
   - தருக்கங்கள் நிகழும் இடம்: http://thamizh.ubuntuforums.org/
   - கோளரங்கம்: http://www.ubuntu-tam.org/planet
   - ஐஆர்சி வாயில்: irc.freenode.net ல் #ubuntu-tam
   - உபுண்டு தமிழ் விகி: http://ubuntu-tam.org/wiki

தாங்கள் அனுப்பும் மடல் தமிழிலிருக்க அதிக கவனம் கொடுக்கவும். நன்றி.


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080204/cfaebc2e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list