[உபுண்டு பயனர்] Vasudevan's good work!

balaji balaji ksbalaji11 at rediffmail.com
Sun Dec 28 12:01:41 GMT 2008


வாசுேதவனின் பணி வாழ்க! 
மேலும், உங்கள் மடலில் à®
திகமாக ???????????????? குறிகள் உள்ளனவே?

இதோ>
 1. [??????? ???????]???????????? ???????
>    ( ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M )
ஏன்?

K S பாலாஜி.On Sat, 27 Dec 2008 ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com wrote :
>Send Ubuntu-tam mailing list submissions to
> 	ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>
>To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> 	https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> 	ubuntu-tam-request at lists.ubuntu.com
>
>You can reach the person managing the list at
> 	ubuntu-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
>When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>than "Re: Contents of Ubuntu-tam digest..."
>Today's Topics:
>
>  1. [??????? ???????]???????????? ???????
>    ( ?. ???? ???????|Sri Ramadoss M )
>வணக்கம்,
>
>ஜிகாம்ப்ரிஸ்(1) தமிழாக்கத்தினை வாசுதேவன் நிறைவு செய்துள்ளார். தொடர்ச்சியாக
>à®
வர் செய்து வரும் இப்பணிக்கு வாழ்த்துக்கள். தமிழில் ஜிகாம்ப்ரிஸ் பயன்படுத்தி
>சோதித்து à®
து குறித்த கருத்துக்களை உபுண்டு தமிழாக்கக் குழுவின் மடலாடற்
>குழுவிற்கு(2) à®
றியத்தாருங்கள்.
>
>(1) http://gcompris.net/-ta-
>(2) http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
>
>--
>ஆமாச்சு
>--
>Ubuntu-tam mailing list
>Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
>Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam


0091 44 32926868 WLL phone
ksbalaji
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081228/540da45f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list