[உபுண்டு தமிழகம்]விடியலை நோக்கி வேலூர்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon Dec 22 17:31:55 GMT 2008


2008/12/22 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

> வணக்கம்
>
> வேலூர் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்பின் சார்பாக அதன் உறுப்பினர்களுக்கும் கலந்து
> கொள்ள விருப்பம் தெரிவித்த பொதுமக்களுக்காகவும் 22-12-2008 ஞாயிற்றுக்கிழமை
> உபுண்டு அறிமுக நிகழ்ச்சி ஓட்டல் ஆவனா இன் தனில் நடைபெற்றது.21-12-2008 என்றிருக்க வேண்டும்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081222/1e0f9df1/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list