[உபுண்டு தமிழகம்]மென்பொருள் ஏன் கட்டற்று இருக்க வேண்டும்?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Sep 19 19:09:30 BST 2007


மென்பொருள் ஏன் கட்டற்று இருக்க வேண்டும்?

http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.ta.html

அப்பாடா...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!More information about the Ubuntu-tam mailing list