[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Oct 13 12:50:27 BST 2007


வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்

தேதி: 14-10-2007

நேரம்: இந்திய நேரம் இரவு 9.00 மணி

வழங்கி: irc.freenode.net

அரங்கு: #ubuntu-tam

இணைப்பு: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையக்_கூடல்/14-10-2007

உதவிக்கு: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list