[உபுண்டு தமிழகம்]பார்வையற்றோருக்கான ஓசிஆர்ஏ வும் உபுண்டுவும்

vikram balaji tayirvadai.vikram at gmail.com
Tue Nov 27 02:47:05 GMT 2007


parvayatrorukku vantha vidivelli.

On Nov 26, 2007 3:54 AM, amachu <amachu at ubuntu.com> wrote:

> வணக்கம்,
>
> பார்க்கவும்,
>
> http://www.youtube.com/mdelcot
>
> நன்றி
>
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071126/6d1af404/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list