[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

amachu amachu at ubuntu.com
Sat Nov 10 05:39:11 GMT 2007


வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

தேதி: 11-11-07
நேரம்: இந்திய நேரம் இரவு 9.00 மணி
வழங்கி: irc.freenode.net
அரங்கு: #ubuntu-tam
இணைப்பு: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title= இணையக்_கூடல்/11-11-07
உதவிக்கு: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972

--
அன்புடன்,
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-tam mailing list