[உபுண்டு தமிழகம்]கட்ஸி வட்டுக்கள் கிடைக்கப் பெற்றோம்..

amachu amachu at ubuntu.com
Wed Nov 7 10:55:32 GMT 2007


On Monday 05 November 2007 08:46:03 s k wrote:
> Enathu Keezh kanda muhavarikku puthiya Ubuntu (Gutsy Gibbon) Tamil
> vattukkalai anuppi vaikka venduhiren

தாங்கள் குறிப்பிட்டிருந்த முகவரிக்கு கட்ஸி வட்டு அனுப்பப் பட்டுள்ளது,

பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.

அன்புடன்,
ஆமாச்சு
More information about the Ubuntu-tam mailing list