[உபுண்டு தமிழகம்][அறிவிப்பு] உபுண்டு மொபைல் மற்றும் எம்படெட் வகைகள்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu May 31 03:46:10 BST 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு மொபைல் மற்றும் எம்படெட் வகைகளுக்கான அறிவிப்பு வருமாறு...

https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-devel-announce/2007-May/000289.html


நன்றி

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
http://amachu.net

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா


More information about the Ubuntu-tam mailing list