[உபுண்டு தமிழகம்]பி.ஓ எடிட் உதவிக்கு.. முதல் வெளியீடு...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon May 28 02:47:16 BST 2007


வணக்கம்,

பி.ஓ  எடிட்டினுடைய உதவிக் கையேடு: http://www.ubuntu-tam.org/
ஆவணமாக்கம்/பிஓஎடிட்/பட்டியல்.html

முழு மொழி பெயர்ப்பு முடிந்ததும்... இக்கையேடு அதற்கு தகுந்தாற் போல்
புதுப்பிக்கப் படும்.

நன்றி...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070528/cdc741d2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list