[உபுண்டு தமிழகம்]பைஸ்டி! பைஸ்டி! டேஸ்டி!! டேஸ்டி!!

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat May 19 19:31:54 BST 2007


வணக்கம்,

இன்றிரவு நண்பர்களுடன் இணைந்து பைஸ்டி பான் குறித்த கலந்தாய்வு சந்திப்பிற்குப்
பின்னர் எடுத்த புகைப்படத் தொகுப்பு...

http://flickr.com/photos/7841307@N06/504711295/in/photostream/

http://flickr.com/photos/7841307@N06/504711263/in/photostream/

http://flickr.com/photos/7841307@N06/504711355/in/photostream/

http://flickr.com/photos/7841307@N06/504711363/in/photostream/

நன்றி...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070520/c2668d80/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list