[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு அப்டேட் சிடி..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat May 12 18:30:16 BST 2007


பொருள் பட்டியில் மாற்றம்.. :-)

On 5/12/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> வணக்கம்,
>
> உபுண்டு அப்டேட் சிடி என்று தனியாக ஒன்று உள்ளது.
>
> http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading#head-0aee739ab0dfe9702a69ee3d316f5926d5d31807
>
> அதனை  பதிவிறக்கி தங்கள் விருப்பம் போல் செய்ய இயல வேண்டும்.
>
> நன்றி.
>
>
> On 5/12/07, Uma Maheswaran J <umamaheswaran.j at gmail.com> wrote:
> > அன்பிற்கினிய ராமதாஸ்,
> >
> > உபுண்டு 7.04 குறுந்தகடு என்னிடம் உள்ளது (என் நண்பர் பதிவிறக்கம் செய்து
> > தந்தார்). அந்தக் குறுந்தகடை வைத்து இணையத் தொடர்பு இல்லாமலேயே 7.04
> > க்கு 6.10லிருந்து upgrade செய்ய முடியுமா?
> >
> > தங்களின் உதவிக்கு நன்றி!
> >
> > அன்புடன்,
> > உமா மகேஸ்வரன்
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா


More information about the Ubuntu-tam mailing list