[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் - அழைப்பு...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Mar 18 14:37:18 GMT 2007


அப்படியாயின் தமிழாக்க சந்திபிற்கு தங்களுக்கு உகந்த நேரத்தினை
பரிந்துரைக்கவும். சனிக்கிழமைகளில்.. ஞாயிற்று கிழமைகளில் இரவு எட்டு மணிக்கு
வாராந்திர சந்திப்பினை வைத்துக் கொள்ளலாம்.

நன்றி...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070318/cac74698/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list