[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் - அழைப்பு...

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Mar 18 01:46:10 GMT 2007


time permitting i would like to discuss gcompris
the time is the same on sat day and sunday
it is not convenient to me. excuse me if i dont log in often
tv

On 3/17/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> தங்களின் நினைவிற்காக...
>
> On 3/16/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> > வணக்கம்,
> >
> > இவ்வாரத்திற்கான உபுண்டு தமிழ் குழும ஐ.ஆர்.சி சந்திப்புகளின் இணைப்புகள்
> வருமாறு.
> >
> > தமிழாக்கம் குறித்த சந்திப்பு:
> >
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC
> உரையாடற் தொகுப்பு/17_மார்ச்_2007
> >
> > தமிழ் கலைசொற்கள் பற்றிய விவாதங்கள் இடம்பெறும்.
> >
>
> > பங்களிக்குமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
> >
> > Channel: #ubuntu-tam
> > IRC: irc.freenode.net
> > On: 17 & 18 March 8 PM (Sat & Sun)
> >
> >
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list