[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு திண்ணை - கார்டே ப்ளாங்கே!

Shankar Ganesh techgurushankar at gmail.com
Sun Mar 4 04:09:08 GMT 2007


Saw the snaps.
Good job!

On 3/4/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> நேற்று நடைபெற்ற கார்டே  ப்ளாங்கே நிகழ்ச்சியில் "உபுண்டு திண்ணை" குறித்த
> சிறிய தொகுப்பினை
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/
> கார்டே_ப்ளாங்கே_மார்ச்_03,_2007
>
> பக்கத்தில் காணலாம்.
>
> குறிப்பு: படத்தொகுப்பு (Gallery) பகுதியில் (Section) படங்களின்(pictures)
> முகவுருக்கள்(icons) சரியாக தெரியவில்லை. மீடியா விகி அறிந்தோர் அதனை சரிசெய்து
> தருமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
http://shankarthetechie.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070304/a1a0022f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list