[உபுண்டு தமிழகம்]வலைப் பதிவர் சந்திப்பு...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jul 8 03:32:26 BST 2007


On Tuesday 03 July 2007 07:10, you wrote:

> வரும் ஞாயிறு சென்னை அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தில் நடைபெற உள்ள வலைப்
> பதிவர் சந்திப்பில் நாம் கலந்து கொள்ள இருக்கிறோம்.

இது ஆகஸ்டு 5 நடைபெற உள்ளது.

http://tamilblogging.blogspot.com/2007/06/blog-post_21.html

--
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!More information about the Ubuntu-tam mailing list