[உபுண்டு தமிழகம்]கேள்வியும் பதிலும்..

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Wed Jan 31 01:23:11 GMT 2007


On Wed, 2007-01-31 at 06:15 +0530, Tirumurti Vasudevan wrote:
> there have been in the wiki for a long time now!
> tv
> 

காலையில் தேட முனைந்தேன். சரி உங்களையே  கேட்டுவிடலாமே  என்று மடலிட்டேன்!

நன்றி!

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list