[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் விகி துணைவன்

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Tue Jan 23 02:57:11 GMT 2007


வணக்கம்,

நமது தமிழ் விகியில் பக்கங்கள் பெருகிக் கொண்டே  போவதின் விளைவாக அவற்றை
தொகுத்து பயனரொருவருக்கு சுலபமாக்க வேண்டி "உபுண்டு தமிழ் விகி துணைவன்"
பக்கத்தினை  தொகுத்து வருகிறோம்.

தாங்கள் இது வரை  பங்களித்துள்ள விகி பக்கங்களை  இதில் இணைக்குமாறு
கேட்டுக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக பொதுவாக அனைவர் மனதிலும் எழக் கூடிய
கேள்விகளை  "கேள்வியும் பதிலும்" பக்கத்தில் இடுமாறும் கேட்டுக்
கொள்கிறேன்.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/உபுண்டு_தமிழ்_விகி_துணைவன்

நன்றி
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list