[உபுண்டு தமிழகம்]translations

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Mon Jan 22 02:38:15 GMT 2007


திவா,

தற்சமயம் Synaptic தொடர வேண்டியுள்ளது.

அடுத்து,  இயங்கு தளக் கையேடு தொடர்கின்றது

அடுத்து, KDE தமிழாக்கத்திற்காக amarok துவங்கியுள்ளேன்.

நன்றி.

On Mon, 2007-01-22 at 07:52 +0530, Tirumurti Vasudevan wrote:
> those involved in translations /review of translations pl give me a
> status update.
> thanks
> tv
> 
> -- 
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> 
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list