[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Jan 20 16:47:11 GMT 2007


விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

தேதி:     21 சனவரி 2006, ஞாயிறு

நேரம்:    இந்திய நேரம் இரவு 8.00 - 9.00 மணி

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070120/7015aaeb/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list