[உபுண்டு தமிழகம்]Template - இணையானத் தமிழ்ச் சொல் வேண்டும்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Fri Jan 19 12:29:50 GMT 2007


வணக்கம்,

அச்சுக்கும் வார்ப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

Template என்பதை வார்ப்பு ஏடு என்று சொல்லலாமா? வேறு ஏதேனும் சொல்
பிரயோகத்தில் உள்ளதா?
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே - அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070119/10166c04/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list