[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் வங்கிக் கணக்கு விவரம்

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Wed Jan 17 03:34:30 GMT 2007


வணக்கம்,

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/உபுண்டு_தமிழ்_குழுமத்தின் வங்கிக்_கணக்கு_விவரம்

மேற்கண்ட பக்கத்தில் நமது குழுமத்தின் வங்கிக் கணக்கு விவரம் கொடுக்கப்
பட்டுள்ளது.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list