[உபுண்டு தமிழகம்]IRC உரையாடற் தொகுப்பு...

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Wed Jan 17 00:48:07 GMT 2007


வணக்கம்,

நமது உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் வாராந்திர IRC  உரையாடற் தொகுப்புகளின்
விவரம் கீழ்காணும் வலைப் பக்கத்தில் சேர்க்கப் பட்டு வருகின்றன.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_உரையாடற்_தொகுப்பு

நன்றி.


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list