[உபுண்டு தமிழகம்]கான்கொயரரும் பயர்பாக்சும் - முகவரி தெரிவதிலுள்ள வித்தியாசம்...

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Mon Jan 15 04:10:29 GMT 2007


நேற்று கான்கொயரர் பயன்படுத்தும் போது உலாவியின் முகவரி பெட்டியில் தமிழ்
எழுத்துக்களைக் காட்டுவதிலுள்ள வித்தியாசம் கண்டெடுத்தேன்..

பார்க்க,

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/கான்கொயரரும்_பயர்பாக்சும்

தங்களின் கருத்துக்களை  அறிய விழைகிறேன்...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list