[உபுண்டு தமிழகம்]பயர்பாக்ஸ் குறித்து...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Feb 25 14:29:13 GMT 2007


On 2/25/07, Shankar Ganesh <techgurushankar at gmail.com> wrote:
>
> I think this is it: https://addons.mozilla.org/firefox/4014/
>
>
ஆம்.

முழுமையான விவரத்திற்கு
http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/கான்கொயரரும்_பயர்பாக்சும்

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070225/c50e96f8/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list