[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர தமிழாக்க ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் - நினைவூட்ட!

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Fri Feb 23 17:58:12 GMT 2007


>
> வணக்கம்,
>
> இவ்வார தமிழாக்க ஐ.ஆர்.சி உரையாடல் குறித்த விகி பக்கத்தின் இணைப்பு வருமாறு.
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC உரையாடற்
> தொகுப்பு/24_பிப்ரவரி_2007
>
> விவாதத்தில் பங்கு கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
>
> நன்றி.
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070223/eff7986c/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list