[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு - தமிழாக்க IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Fri Feb 16 23:59:42 GMT 2007


விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

விவாதப் பொருள்: தமிழாக்கம்

தேதி:       17 பிப்ரவரி 2007, சனிக்கிழமை

நேரம்:     இந்திய நேரம் இரவு 8.00 - 9.00 மணி

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070217/520e6cf4/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list