[உபுண்டு தமிழகம்]கான்கொயரரும் பயர்பாக்சும் - முகவரி தெரிவதிலுள்ள வித்தியாசம்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Mon Feb 5 02:16:01 GMT 2007


வணக்கம்,

பயர்பாக்ஸில் தெரிவிக்கப் பட்டிருந்த பிரச்சனைக்கு சரவணன் ஒரு வழி
கண்டுபிடித்துள்ளார். தமிழாக்க குழுமத்திற்கு அவரனுப்பிய மடல் வருமாறு.

---------- Forwarded message ----------
From: Saravanan <saravanannkl at gmail.com>
Date: Feb 4, 2007 10:19 AM
Subject: Re: [உபுண்டு_தமிழ்]கான்கொயரரும் பயர்பாக்சும் - முகவரி தெரிவதிலுள்ள
வித்தியாசம்...
To: ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com

Today I stumbled upon LocationBar2 extension <
https://addons.mozilla.org/firefox/4014/>. It almost fixes this problem.

Thanks
Saravanan


On 1/14/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:

> நேற்று கான்கொயரர் பயன்படுத்தும் போது உலாவியின் முகவரி பெட்டியில் தமிழ்
> எழுத்துக்களைக் காட்டுவதிலுள்ள வித்தியாசம் கண்டெடுத்தேன்..
>
> பார்க்க,
>
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/
> கான்கொயரரும்_பயர்பாக்சும்
>
> தங்களின் கருத்துக்களை அறிய விழைகிறேன்...
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே - அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>


--
Ubuntu-l10n-tam mailing list
Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே - அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070205/46ac858f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list