[உபுண்டு தமிழகம்]Mailing list

ஸ்ரீராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Tue Dec 18 06:34:15 GMT 2007


On Tuesday 18 December 2007 10:35:23 Ravi wrote:
>  I can't read the topics mentioned in your mail.Pl.help

neenga enna OS payan paduthareenga? enna browser? 

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு
http://amachu.net


More information about the Ubuntu-tam mailing list