[உபுண்டு தமிழகம்]கல்விச் சாலைகளுக்கு கட்டற்ற மென்பொருள் இன்றியமையாதது ஏன்?

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Tue Aug 14 13:18:14 BST 2007


அணுகவும்: http://www.gnu.org/philosophy/schools.ta.html

நன்றி..

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070814/590d08c9/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list