[உபுண்டு தமிழகம்]http://ubuntu-tam.org/ தெ�

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Aug 10 14:09:10 BST 2007


On 8/10/07, KESAVAN CHITTIBABU <vidh_k7 at hotmail.com> wrote:
>
> Hi Vasudevan and all
>
>              This is Kesavan, Pls don't get irritate I have
> simple problem i not able to read ubuntu-tam-list mails. What is the
> problem. which font i need to download.


Unga Browser encoding vagai UTF-8 irukkannu sari paarunga..

Entha OS lerndhu Pakka muyarchi panreenga? Ubuntu or Windows? or Matha
Ethavathaa?


Even iam not able to read out
> ubuntu-tam.org website. i had email in hotmail.comWeb Site Server ippo down.. :-( athan..


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070810/c9b7bc87/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list