[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு கேள்விகள்

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Apr 25 19:28:53 BST 2007


On 4/25/07, Rathan Raja Rajendren <rathan.ram at gmail.com> wrote:
>
> ஆமாச்சு,
>
> கம்பியில்லா மின்னட்டையை நிறுவிவிட்டேன். இனி தமிழ் எழுத்துக்களை எப்படி
> கொண்டு வருவது. இ-கலப்பையை தவிர வேரு எதாவது வழி உண்டா.
>
>


http://wiki.ubuntu.com/TamilTeam/Ubuntu_Tamil_Howto


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070425/b81ea80e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list