[உபுண்டு தமிழகம்]எடுபுண்டுவை பள்ளிகளுக்கு எடுத்துச் செல்வது குறித்து!

vikram balaji tayirvadai.vikram at gmail.com
Thu Nov 23 16:17:52 GMT 2006


we can take edubuntu to our schools and target the 6th to 8th and 11th
students. i have planned for a live demo of ubuntu/edubuntu in my school. we
need to first educate people that proprietary  software is not the option
and freedom is much more higher than that. frequent demo will definitely let
people know of the existence of FOSS.

On 11/23/06, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> நமது குழுவின் கல்வித் தொடர்பாளராக செந்தில்ராஜா பொறுபாற்றி வருகிறார்.
>
> கல்வித் துறைக்காக ப்ரத்யேகமாக வடிவமைக்கப் பட்டது எடுபுண்டு. மாணவ
> சிறார்களுக்கு ப்ரத்யேகமாக வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது.
>
> இது குறித்து சில பள்ளி கல்வி செயலாளர்களோடு தொடர்பு கொண்டோம். ஓரளவுக்கு
> நல்ல பதில் கிடைத்துள்ளது. சிரமம் என்னவென்றால் நாம் முதலில் கற்றுக் கொடுக்க
> வேண்டியது ஆசிரியர்களுக்கு..
>
> இது குறித்து தங்களுக்கு தோன்றும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும்..
>
> --
> அன்புடன்,
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [Sri Ramadoss M]
> Team Contact - Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061123/7f6e3d75/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list