[உபுண்டு தமிழகம்]இன்றைய IRC உரையாடல் குறித்து...

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Dec 24 10:30:47 GMT 2006


வணக்கம்,

இன்றைய IRC   உரையாடலில் தமிழக அரசின் Unicode பரிந்துரைகள் பற்றி சிறிது அலசப்
பட்டது.  இது குறித்து நேரம் ஒதுக்கி ஆராய வேண்டுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

பலரும் கலந்து கொள்ள வேண்டி நமது இந்த IRC உரையாடலை  இந்திய நேரம் இரவு
8.00மணிக்கு மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாமா?

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061224/f426b465/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list