[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழ் 99 விசைப் பலகை??

amachu shriramadhas at gmail.com
Tue Dec 19 02:16:21 GMT 2006


On Mon, 2006-12-18 at 07:28 +0530, Tirumurti Vasudevan wrote:
> 
> இருக்கிறது. 

பதிவிறக்கி பரிசோதிக்க இணைப்பு ஏதேனும் உண்டா?


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list