[உபுண்டு தமிழகம்] thinam oru kalaich chol

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Dec 18 15:23:14 GMT 2006


தினம் ஒரு கலைச் சொல்.

Database = தரவுத் தளம்
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061218/de0f1646/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list