[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழ் 99 விசைப் பலகை??

amachu shriramadhas at gmail.com
Mon Dec 18 01:54:50 GMT 2006


வணக்கம்,

தமிழக அரசால் பரிந்துரைக்கப் பட்டுள்ள தமிழ் 99  விசைப் பலகை உள்ளீட்டு
முறை, SCIM  செயலிக்காக எழுதப் பட்டுள்ளதா?

இது குறித்து ஏதேனும் விவரம் தெரியுமா?

இல்லையெனில் இவ்விசைப் பலகையை நாம் செய்து SCIM  உடன் இணைக்க முயற்சி
மேற்கொள்ள வேண்டும்.

தங்களின் பதிலை  ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்.

வாழ்த்துக்கள்.


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list