[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Thu Dec 14 14:41:01 GMT 2006


விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

தேதி: 17 திசம்பர் 2006

நேரம்: இந்திய நேரம் மாலை 2.00 - 3.00 மணி

பொருள்: தங்கள் பார்வையில் உபுண்டுவில் தமிழ் வசதிக்காக இன்னும் செய்ய
வேண்டியவை

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061214/38f3084c/attachment.html 


More information about the Ubuntu-tam mailing list