ubuntu-tr listesine gönderdiğiniz mesaj moderatör onayı bekliyor

ubuntu-tr-bounces at lists.ubuntu.com ubuntu-tr-bounces at lists.ubuntu.com
Fri Dec 9 06:38:34 UTC 2016


'ubuntu-tr' mesaj listesine

    Protesto (967463700) - Rezende Neto, Solimene e Vieira Advogados
/3B/

konusuyla gönderdiğiniz mesaj, liste moderatörünün incelemesi ve
onaylaması için bekletiliyor.

Bekletilmesinin sebebi:

    SpamAssassin identified this message as possible spam (score 3.8)

Ya mesaj listeye gönderilecek ya da moderatörün kararıyla ilgili bir
bildirim alacaksınız. Eğer bu mesajın gönderilmesinden vazgeçmek
isterseniz, lütfen şu URL'yi ziyaret edin:

    https://lists.ubuntu.com/mailman/confirm/ubuntu-tr/31ff9b425ab20691671a5db37ff93373c0a1a554

More information about the Ubuntu-sugarteam mailing list